ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Chizooo Academy là đơn vị Đào Tạo, Cung Cấp Giải Pháp và Chuyển Giao các mô hình kinh doanh về ngành F&B.

 Xưởng Chizooo

 

MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

1. Đào tạo
Chizooo Academy tổ chức các khoá học về kỹ năng nấu ăn, pha chế, sản suất, setup và kinh doanh, dành cho các đối tượng học viên có nhu cầu khởi nghiệp; Chủ cơ sở và các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực F&B cần bổ xung sản phẩm mới, cải tiến, nâng cao chất sản phẩm – dịch vụ và hiệu quả kinh doanh

2. Cung cấp giải pháp
Chizooo Academy cung cấp các giải pháp về quản trị kinh doanh, tư vấn, setup và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị dành cho các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh về dịch vụ ăn uống, sản xuất về thực phẩm và đồ uống.

3. Chuyển giao
Các mô hình kinh doanh về dịch vụ ăn uống, sản xuất và chế biến về thực phẩm và đồ uống, được Chizooo Academy R&D, thiết kế và đóng gói thành các mô hình kinh doanh hoàn chỉnh. Các học viên hoặc đối tác nhận chuyển giao, sẽ được sở hữu một mô hình kinh doanh tinh gọn, làm chủ hoàn toàn về bí quyết sản phẩm, tối ưu chi phí đầu tư, tổ chức hoạt động kinh doanh bài bản và giảm thiểu tối đa các rủi do trong suốt quá trình vận hành và kinh doanh…..

 
 

.