Khô gà lá chanh

250.000 

Mo tả ngắn sản phẩm

Khô Gà Lá Chanh
Khô gà lá chanh

250.000 

Mã: CZ005Danh mục: