Bò khô xé sợi

350.000 

Mo tả ngắn sản phẩm

Khô Bò Sợi 1
Bò khô xé sợi

350.000